Trotek Print

Vula nga firma të ndryshme

Porositni vula me të dhënat e kompanisë tuaj. Ne posedojmë pajisjet më moderne laserike për krijmin e vulave.

Vula - Rreth produkteve

Vulat e shfaqura më lart mund t’i porositni me të dhënat e kompanisë suaj. Krijimi i vulës bëhet brenda ditës, në mënyrë profesionale dhe me pajisjet më moderne.

Vula është identitet i secilit biznes, jo më kot shfaqet si domosdoshmëri që nga dita e parë e ekzistimit të një biznesi. Megjithatë, përpos që është kërkesë, mbi të gjitha është tregues i asaj se çfarë realisht përfaqëson një biznes.

Ne e ofrojmë punimin e vulave si shërbim me një cilësi të jashtëzakonshme dhe me qëndrueshmëri tejet të lartë, që do të jetë përfaqësues i denjë i identitetit të biznesit apo organizatës suaj.

Trotek ofron punimin e vulave të dimensioneve dhe markave të ndryshme prodhuese, gjithmonë duke e pasur si kriter bazë cilësinë.

Ne punojmë vula automatike, protokolli, xhepi apo datore, varësisht prej nevojës dhe kërkesës suaj.