Trotek Print

Termat dhe Kushtet

Kushtet e pëdorimit janë të detyrueshme nëse vazhdoni me blerjen dhe shfrytëzimin e webfaqes të Trotekprint.com

Në momentin e pranimit të tyre ju pajtoheni që ky pëlqim të pranohet si kontrate e lidhur në mes Bleresit (klientit) dhe Shitesit (Trotek) i cili gjendet në rr. Rrustem Statovci (afër Sllovenia Sport).