Trotek Print

Pyetje të shpeshta

Varësisht nga shërbimi që kërkoni. Tek ne kryhen punë të çastit dhe punë që marrin kohë me ditë, e në disa raste edhe me javë. Ne do t’ju informojmë për të gjitha detajet pasi ta marrim porosinë.

Po, ne ju dërgojmë faturë. Çdo gjë që na duhet nga ju është t’i dërgoni të dhënat e firmës, si p.sh. nr. unik dhe adresën. Ndërkaq, nëse ju duhet fatura në emër ersonal, ju dërgohet fatura në emër dhe mbiemër.

Po, ne marrim porosi online dhe i dërgojmë në tërë territorin e Kosovës, si dhe jashtë saj.

Adresa: Rruga “Rrustem Statovci”, nr. 25, afër Parkut të Qytetit. Më saktë, keni hartën në webfaqen tonë dhe në Facebook.

Po, ne bëjmë edhe dizajnet. Të gjitha detajet tjera i sqarojmë në kohën kur pranohet porosia.