Rreth Nesh

Trotek ka filluar me punë në vitin 2012 dhe fillimisht ofronte shërbime të thjeshta, si fotokopje, vula dhe vizitkarta.

E gjithë puna bëhej vetëm nga dy njerëz të punësuar, por pastaj për shkak të punës profesionale dhe korrekte, është rritur edhe numri i klientëve, e paralel me rritjen e klientelës, janë shtuar e perfeksionuar edhe pajisjet teknologjike.

Rritja e numrit të klientëve dhe e pajisjeve, ka bërë që të shtohet edhe numri i stafit në gjithsej 10 persona, si edhe zgjerimi me shërbime, ku Trotek tashmë është studio grafike, si dhe posedon pajisjet më moderne laserike për krijimin e vulave, pajisjet për punimin e reklamave, përfshirë edhe atyre 3D, ploterë të teknologjisë së fundit për prodhim të reklamave profesionale, si edhe shërbime profesionale të fotokopjes.