Shërbimet

Trotek realizon printim të Reklamave 3D me materiale punuese shumë cilësore dhe me dizajnë unike, që kanë garancion si në qëndrueshmëri të materialit, ashtu edhe në atë të ndriçimit. Puna jonë përfshinë skicimin, dizajnimin, prezantimin, punimin dhe montimin.

Printim

Trotek ofron çdo shërbim të printimit, nga printimi i thjeshtë në letër, e deri tek printimet 3D me teknologjinë më të avancuar.

Printim Digjital

Ofrojmë shërbimin e Printimit Digjital në materiale nga më të ndryshmet, nga kartoni e deri tek bluzat e personalizuara. Shërbimi ofrohet për individë dhe biznese.

Dizajn Grafik

Trotek ofron shërbimin e Dizajnit Grafik, që përfshinë dizajnim të çfarëdo lloji sipas kërkesave dhe nevojave të klientëve tanë, krijimin e logove, brendimit e bizneseve në tërësi, etj.

Vulëpunues

Vula është identitet i secilit biznes dhe ne ofrojmë këtë shërbim me cilësi dhe qëndrueshmëri të lartë. Trotek ofron punimin e vulave të dimensioneve dhe markave të ndryshme prodhuese.

Gravim

Ofrojmë shërbimin e Gravimit përmes shtypit laserik nga fjala e fundit e teknologjisë së avancuar. Shtypi bëhet në materiale promocionale: Metal, Dru dhe Plastikë.

Reklama 3D

Trotek realizon printim të Reklamave 3D me materiale punuese shumë cilësore dhe me dizajnë unike, që kanë garancion si në qëndrueshmëri të materialit, ashtu edhe në atë të ndriçimit. Puna jonë përfshinë skicimin, dizajnimin, prezantimin, punimin dhe montimin.